Podmínky službyOfunnygames.com může podle svého uvážení omezit nebo zablokovat přístup účastníka nebo uživatele služby. Ofunnygames.com mohou zakázat jakýkoliv fyzická nebo právnická osoba ze služby. Přístup službu poté, co byly blokovány ze služby je akt přestupek.

Uživatel Pokud obsah, licenci. Jste výhradně zodpovědní za veškerý obsah nebo materiály, které zveřejníte, odešlete, nebo přenášet prostřednictvím služby. Předložením materiálů nebo obsah Ofunnygames.com, udělíte Ofunnygames.com licenci ke kopírování, použití, zobrazovat a vytvářet odvozená díla materiálu nebo obsah předložené pro jakýkoliv účel, včetně, bez omezení, propagace a marketing služby a provozování systému Ofunnygames.com. Předložením materiálů nebo obsah automaticky souhlasit (nebo do té míry, že nevlastníte všechna práva na tyto materiály nebo obsah, prohlašujete a zaručujete, že vlastník obsahu nebo materiálů s ním výslovně souhlasil), který bez jakéhokoliv určitém časovém limitu, a bez placení jakýchkoli poplatků, Ofunnygames.com a někdo to dovolí lze reprodukovat, zobrazovat, distribuovat a vytváření nových autorských děl na základě včetně obsahu nebo materiálů. Nesmíte odeslat obsah nebo materiály chráněné ochrannou známkou nebo chráněná autorskými právy nikdo jiný než sám.

Odškodnění se týče uživateli, za předpokladu obsahu. Budete odškodnit, chránit a bránit Ofunnygames.com a její úředníky a zaměstnance před všemi závazky, rozsudky, škodami a náklady (včetně poplatků za právní zastoupení), které nastanou některé z nich, které vyplývají z nebo se týkají buď (a) obsah nebo materiály, které zveřejníte nebo (b) vašeho porušení těchto TOS.

Monitorování uživateli, za předpokladu obsahu. Ofunnygames.com mohou sledovat obsah nebo materiály poslané o službě. Ofunnygames.com může upravit nebo odstranit všechny zprávy nebo zveřejněním, které považuje za, podle vlastního uvážení, za zneužívající, hanlivé, které porušují autorská práva, ochranné známky právo nebo jiná práva duševního vlastnictví jakékoli třetí strany, či jinak nevhodné pro službu , Ofunnygames.com může také upravit nebo změnit jakékoli připomínky v reakci na žádosti o poskytnutí zpětné vazby, dopisy redakci, nebo jiný komentář. Bez ohledu na výše uvedené Ofunnygames.com není povinen přijmout veškerá opatření, a není odpovědná za obsah nebo materiály předmětu jakýmkoliv účastníka v každém fórum, vývěska či jiné oblasti v rámci služby.

Vlastnictví, Vyhrazení práv. Servisní a veškerý obsah a materiály nalezeny ve službě, včetně, ale ne výlučně, článků, grafických obrázků, interaktivní aplikace, software, zvukové klipy a videoklipy, jsou chráněny autorským právem a jsou majetkem Ofunnygames.com nebo její licence. Nesmíte měnit těchto materiálů nebo re-publikovat, re-přenášet nebo jinak distribuovat přímo nebo prostřednictvím odkazů některý z těchto materiálů žádné třetí osobě s výjimkou pro vaše osobní, nekomerční použití, jak je povoleno na základě licence udělené pro vás tím Ofunnygames. com v těchto TOS. Některé z obsahu se objeví ve službách je zprávy a jako takové úniky nejsou získány od jednotlivců nebo subjektů pro použití jejich jména, podobizny nebo ochranných známek. Je vaší jedinou povinností (a) určit, zda vaše použití vyžaduje uvolnění nebo povolení, a (b) získat potřebné uvolnění nebo povolení, jak je to vhodné. Ofunnygames.com a Ofunnygames.com.NET a jim odpovídající loga jsou ochrannými známkami společnosti Ofunnygames.com. Všechny ostatní ochranné známky na službě jsou majetkem příslušných vlastníků. Ofunnygames.com není odpovědná za správnost jakéhokoli obsahu nebo materiálů nalezených v rámci služby.

Oprávnění. Všechny žádosti o licence, dotisky, propojování a další využití obsahu či materiálu zabudovaného v rámci služby je třeba řešit přes náš kontaktní formulář. Ofunnygames.com posoudí každou takovou žádost bez povinnosti reagovat, nebo grant, žádost.

K duševnímu vlastnictví pro porušení patentových nároků. Je to politika Ofunnygames.com, aby urychleně reagovat na tvrzení o porušení duševního vlastnictví. Ofunnygames.com bude ihned zpracovávat a vyšetřovat oznámení o údajném porušení a přijmout vhodná opatření v rámci zákona Digital Millennium Copyright a dalšími platnými zákony na ochranu duševního vlastnictví, až do zablokování nebo odebrání problematický obsah. Ofunnygames.com ukončí přístup účastníků a držitelů účtů, kteří opakovaně porušují.

Oznámení o porušení autorských práv.