Service voorwaarden

Service voorwaarden
VOORWAARDEN VAN DIENST

Welkom op Ofunnygames.com on-line diensten (de "dienst"). Uw gebruik van deze service is onderworpen aan deze Algemene Voorwaarden of Service (de "TOS"). We kunnen deze TOS tot tijd veranderen van tijd, zonder voorafgaande kennisgeving. Gebruik van de service na een wijziging onderwerpt u aan de nieuwe voorwaarden van deze TOS.

GEEN gebruik van de service ALS JE NIET AKKOORD GAAT MET DEZE TOS. Overtreding van deze TOS kan leiden tot wettelijke aansprakelijkheid.

Gebruikersnaam en wachtwoord. Sommige delen van de Dienst zijn gebruikersnaam en wachtwoord gecontroleerd. Als u verplicht bent om toegang te krijgen tot een deel van de Service met uw gebruikersnaam en wachtwoord, gaat u ermee akkoord dat u niet zal toestaan ​​dat een andere persoon of entiteit om uw gebruikersnaam en wachtwoord te gebruiken om toegang te krijgen tot dat deel van de Dienst te krijgen. U gaat er verder akkoord met Ofunnygames.com te melden als u zich bewust van enig ongeoorloofd gebruik van uw gebruikersnaam en wachtwoord te worden. Als u zich registreert en het verkrijgen van een gebruikersnaam en wachtwoord, verklaart u dat u de wettelijke leeftijd om een ​​bindend contract te vormen en niet een persoon verboden services te ontvangen volgens de wetten van de Verenigde Staten of enige andere toepasselijke rechtsgebied. U moet volledige en accurate informatie over uzelf als daarom wordt gevraagd door de Dienst van het inschrijfformulier, en je moet doen en snel uw registratiegegevens bij te werken om het geheel compleet en accuraat te houden. Ofunnygames.com kan uw account opschorten of beëindigen en te weigeren u een huidig ​​of toekomstig gebruik van de Dienst (a) als u alle informatie die is niet volledig en nauwkeurig, of bieden (b) indien Ofunnygames.com redelijke gronden heeft om te vermoeden dat een door u verstrekte informatie is niet volledig en accuraat.

Licentie. Onder voorbehoud van uw naleving van deze VVG, Ofunnygames.com kent u een opzegbaar op wil, niet-exclusieve licentie voor het gebruik en de Dienst weer te geven en om materialen beschikbaar via de Service, uitsluitend voor persoonlijk, niet-commerciële doeleinden te downloaden. U mag niet overdragen, toewijzen, in sublicentie geven, uitlenen of re-verkopen van de onder deze licentie verleende rechten. U mag de Dienst, link naar de Dienst of een link direct naar de inhoud opgenomen in de dienst niet kadreren.

Verboden acties. U kunt deelnemen aan een inzending functionaliteit, forums of messaging discussies die worden aangeboden via de Service. Forums en messaging zijn uitsluitend bestemd voor het persoonlijk gebruik van de abonnees, en mag niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden of voor georganiseerde politieke activiteit. U mag geen van de volgende acties via de dienst te nemen:

1. post of enig materiaal dat lasterlijk, obsceen, onfatsoenlijk, beledigend, bedreigend voor anderen te dienen, of in strijd met de wet;
2. post of enig materiaal dat de auteursrechten, handelsmerken of ander intellectueel eigendomsrecht, het recht van publiciteit of recht op privacy van derden schendt in te dienen;
3. schade toebrengen aan minderjarigen op enigerlei wijze;
4. kopteksten te vervalsen of anderszins identifiers manipuleren om de oorsprong van de materialen die via de Dienst te verhullen;
5. upload, post, e-mail, verzenden of anderszins beschikbaar maken van materiaal dat je niet het recht om op grond van een wet of onder contractuele of fiduciaire relaties (zoals voorkennis, eigendoms- en vertrouwelijke informatie geleerd of openbaar gemaakt als onderdeel van de beschikbaar te stellen een arbeidsverhouding of onder een geheimhoudingsovereenkomst);
6. upload, post, e-mail, verzenden of anderszins beschikbaar stellen van ongevraagde of ongeoorloofde reclame, promotiemateriaal, junkmail, spam, kettingbrieven, piramidespelen of enige andere vorm van werving;
7. upload, post, e-mail, verzenden of anderszins beschikbaar maken van materiaal dat software virussen of andere computercode, bestanden of programma's te onderbreken, te vernietigen of de functionaliteit van computersoftware of hardware of telecommunicatieapparatuur te beperken bevat te maken;
8. belemmeren of verstoren van de Service of servers of netwerken verbonden met de Service, of negeren van vereisten, procedures, beleid of regelgeving van netwerken die zijn verbonden met de Service;
9. al dan niet opzettelijk schenden van toepasselijke lokale, provinciale, nationale of internationale recht, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, alle voorschriften met kracht van wet;
10. "stalken" of anderszins lastig te vallen een andere persoon of entiteit of iets anders Ofunnygames.com bepaalt van tijd tot tijd (met of zonder voorafgaande kennisgeving) doen om te worden verboden; of
11. upload, post, e-mail, verzenden of anderszins beschikbaar maken van materiaal dat onwettig, schadelijk, bedreigend, beledigend, intimiderend, lasterlijk, vulgair, obsceen, lasterlijk, inbreukmakend op andermans privacy, hatelijk of raciaal, etnisch of anderszins verwerpelijk.