Warunki usługi

Warunki usługi
WARUNKI EKSPLOATACJI

Witamy Ofunnygames.com usług on-line ( "Usługa"). Korzystanie z tej usługi jest przedmiotem niniejszych Warunków korzystania z usługi (the "TOS"). Możemy zmienić te TOS od czasu do czasu bez uprzedniego powiadomienia. Korzystanie z Usługi po zmianie poddaje cię do nowych warunków niniejszego Regulaminu.

NIE UŻYWAJ SERVICE JEŻELI NIE ZGADZASZ SIĘ DO TYCH TOS. Naruszenie tych TOS MOŻE PROWADZIĆ DO ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ.

ID użytkownika i hasło. Niektóre części serwisu są identyfikator użytkownika i hasło kontrolowane. Jeśli są wymagane do uzyskania dostępu do obszaru Usługi przy użyciu identyfikatora użytkownika i hasła, użytkownik oświadcza, że ​​nie pozwoli na jakąkolwiek inną osobę lub podmiot w użyciu identyfikatora użytkownika i hasła w celu uzyskania dostępu do tej części serwisu. Ponadto użytkownik zobowiązuje się powiadomić Ofunnygames.com jeśli dowie się o jakimkolwiek nieautoryzowanym wykorzystaniem identyfikatora użytkownika i hasła. Jeśli zarejestrujesz się i uzyskać identyfikator użytkownika i hasło, oświadczasz, że jesteś osobą pełnoletnią, aby utworzyć umowę wiążącą i nie jesteś osobą wykluczony z korzystania z usług zgodnie z prawem Stanów Zjednoczonych lub jakiejkolwiek innej właściwej jurysdykcji. Należy podać pełne i dokładne informacje o sobie, gdy poproszony przez formularz rejestracyjny dla usługi, i trzeba utrzymywać i niezwłocznie aktualizować dane rejestracyjne aby go kompletność i dokładność. Ofunnygames.com może zawiesić lub zamknąć konto i odmówić żadnych obecnego lub przyszłego korzystania z Usługi (a) jeśli dostarczenia wszelkich informacji, które nie są kompletne i dokładne, lub (b) jeżeli Ofunnygames.com ma uzasadnione podstawy, by podejrzewać, że każda Państwa informacje nie są kompletne i dokładne.

Licencja. Temat do przestrzegania tych TOS, Ofunnygames.com udziela Ci rozwiązane do woli, niewyłącznej licencji na korzystanie z Usługi i wyświetlić i pobrać materiały dostępne w ramach Usługi, wyłącznie dla osobistych, niekomercyjnych celów. Użytkownik nie może przenosić, przypisywać, sublicencji, pożyczać lub odsprzedaży praw przyznanych na mocy niniejszej licencji. Nie możesz oprawić życzenie, link do serwisu lub link bezpośrednio do treści zawartych w Serwisie.

Czynności zakazane. Można uczestniczyć w żadnych zgłoszeń funkcjonalności, fora lub wiadomości wątków oferowanych za pośrednictwem Serwisu. Fora i wiadomości są przeznaczone wyłącznie do użytku osobistego abonentów, i nie mogą być wykorzystywane do celów komercyjnych lub zorganizowanej działalności politycznej. Nie może podjąć jedną z następujących czynności poprzez usługę:

1. pocztą lub złożyć dowolny materiał, który jest zniesławiające, oszczercze, obsceniczne, nieprzyzwoite, obraźliwe, groźne dla innych, lub z naruszeniem prawa;
2. pocztą lub złożyć dowolny materiał, który narusza praw autorskich, znaków towarowych lub innych praw własności intelektualnej, prawa reklamy i prawa do prywatności osób trzecich;
3. szkód nieletnim w jakikolwiek sposób;
4. fałszowania nagłówków lub innej manipulacji identyfikatorami w celu ukrycia pochodzenia wszelkich materiałów przesyłanych za pośrednictwem Serwisu;
5. zamieszczania, przesyłania lub przekazywania w inny sposób udostępniać żadnych materiałów, które nie mają prawa udostępniać w ramach jakiegokolwiek prawa lub na podstawie umów lub stosunków powierniczych (takich jak informacje poufnych, zastrzeżonych i poufnych informacji lub ujawnione w ramach stosunku pracy lub na podstawie umowy o nieujawnianiu);
6. zamieszczania, przesyłania lub przekazywania w inny sposób jakichkolwiek niezamówionych lub niedozwolonych reklam, materiałów promocyjnych, junk mail, spam, łańcuszki, piramidy lub jakakolwiek inna forma zachęty;
7. zamieszczania, przesyłania lub przekazywania w inny sposób udostępniać żadnych materiałów zawierających wirusy komputerowe lub inne kody komputerowe, pliki lub programy służące do zakłócania, niszczenia lub ograniczania funkcjonalności jakiegokolwiek oprogramowania lub sprzętu komputerowego lub sprzętu telekomunikacyjnego;
8. zakłócania lub przerywania Usługi lub serwerów lub sieci połączonych z Usługą lub naruszania jakichkolwiek wymagań, procedur, zasad lub przepisów obowiązujących w sieciach podłączonych do Serwisu;
9. umyślnie lub nieumyślnie naruszać właściwe, należy sprecyzować, lokalnego prawa krajowego lub międzynarodowego, włączając w to, lecz nie ograniczając się do, wszelkie regulacje mające moc prawną;
10. "łodyga" lub w inny sposób nękać inną osobę lub podmiot, czy cokolwiek innego Ofunnygames.com określa, od czasu do czasu (z lub bez uprzedzenia), które mają być zakazane; lub
11. zamieszczania, przesyłania lub przekazywania w inny sposób udostępniać żadnych materiałów niezgodnych z prawem, szkodliwe, obraźliwych, napastliwych, oszczerczych, wulgarnych, obscenicznych, oszczerczych, naruszających czyjąś prywatność, nienawistne lub rasowo, etnicznie lub w inny sposób.