podmienky služby

podmienky služby
PODMIENKY PREVÁDZKY

Vitajte na Ofunnygames.com on-line služieb (ďalej len "služba"). Vaše používanie tejto služby sa riadi týmito obchodnými podmienkami poskytovania služby (ďalej len "TOS"). Môžeme zmeniť tieto TOS čas od času bez predchádzajúceho upozornenia. Použitie služby po zmene vás predmety s novými podmienkami týchto TOS.

NIKDY nemali by využívať služby AK nesúhlasíte s týmito TOS. Porušenie týchto Podmienok môže viesť k právnej zodpovednosti.

User ID a heslo. Niektoré časti sú služby User ID a heslo pod kontrolou. Ak je vyžadované pre prístup k priestoru služby vaším užívateľským menom a heslom, súhlasíte, že nedovolí, aby akákoľvek iná osoba alebo subjekt využiť svoje užívateľské meno a heslo pre prístup k tejto časti služby. Ďalej sa zaväzujete upozorniť Ofunnygames.com ak si vedomí akékoľvek neoprávnené použitie vášho používateľského mena a hesla. Ak sa zaregistrujete a získanie používateľského mena a hesla, vyhlasujete, že ste dosiahli zákonného veku pre uzavretie záväznej zmluvy a nie sú človek vylúčený z poskytovania služieb podľa zákonov Spojených štátov alebo akékoľvek iné príslušné jurisdikcie. Pri výzve registračnom formulári služba musí poskytovať úplné a presné informácie o sebe a je nutné udržiavať a rýchlo aktualizovať svoje registračné údaje, aby to bol úplný a presný. Ofunnygames.com môže pozastaviť alebo ukončiť váš účet a odmietnuť vám akékoľvek súčasné alebo budúce využívanie služby (a) ak sa poskytnúť akékoľvek informácie, ktoré nie sú úplné a presné, alebo (b) ak Ofunnygames.com má dôvodné podozrenie, že akákoľvek vami poskytnuté informácie nie sú úplné a presné.

Licenciu. V závislosti na vašej dodržiavanie týchto TOS, Ofunnygames.com udeľuje Ste splatná podľa ľubovôle, nevýhradnú licenciu na používanie a zobraziť služby a stiahnuť dostupné materiály prostredníctvom služby, a to len pre osobné, nekomerčné účely. Nesmiete previesť, postúpiť, sublicencovať, požičiavať alebo re-predávať práva udelené na základe tejto licencie. Nesmiete rámujú služba, odkaz na službu alebo odkaz priamo na obsah zahrnuté do služby.

Zakázané rokovania. Môžete sa zúčastňovať na žiadnej podrobenie funkčnosť, fór alebo niťou správ ponúkaných prostredníctvom služby. Fóra a správ sú určené len pre osobnú potrebu účastníkov a nesmie byť použitý pre komerčné účely alebo pre organizovanú politickú činnosť. Nesmiete mať niektorú z nasledujúcich akcií prostredníctvom Služby:

1. pošta alebo predložiť akýkoľvek materiál, ktorý je hanlivý, urážlivé, obscénne, neslušné, hrubé, ohrozujúce ostatné, alebo porušenie zákona;
2. miesto alebo predložiť akýkoľvek materiál, ktorý porušuje autorské práva, ochrannú známku alebo iné právo duševného vlastníctva, právo na publicitu či právo na súkromie akejkoľvek tretej strany;
3. poškodiť maloleté akýmkoľvek spôsobom;
4. falšovanie hlavičiek alebo inú manipuláciu s identifikačnými prvkami na zamaskovanie pôvodu akýchkoľvek materiálov prenášaných prostredníctvom Služby;
5. nahrávanie, zverejňovanie, e-mailom, prenášať ani inak sprístupňovať akékoľvek materiály, ktoré nemajú právo na sprístupňovanie v rámci ktoréhokoľvek zákona alebo na základe zmluvných alebo trustových vzťahov (napríklad dôverných informácií, proprietárne a dôverné informácie zistené alebo zverejnené ako súčasť pracovný pomer alebo na základe akejkoľvek dôvernému dodatku);
6. nahrávanie, zverejňovanie, e-mailom, prenášať alebo inak sprístupňovať akékoľvek nevyžiadanej alebo nepovolenej reklamné, propagačné materiály, nevyžiadanú poštu, spam, reťazové listy, pyramídové hry alebo akékoľvek iné formy obťažovania;
7. nahrávanie, zverejňovanie, e-mailom, prenášať alebo inak sprístupňovať akýkoľvek materiál, ktorý obsahuje softvérové ​​vírusy alebo iný počítačový kód, súbory alebo programy určené k prerušeniu, zničenie alebo obmedzenie funkčnosti akéhokoľvek počítačového softvéru alebo hardvéru alebo telekomunikačných zariadení;
8. zasahovať alebo narušovať služby alebo serverov či sietí pripojených k službe, alebo neposlúchnuť všetky požiadavky, postupy, politiku alebo predpisy sietí pripojených k službe;
9. úmyselne alebo neúmyselne porušovať platné miestne, štátne, národné alebo medzinárodné zákon, vrátane, ale nie výhradne, akékoľvek predpisy, ktoré majú silu zákona;
10. "stonka" alebo inak obťažovať inú osobu alebo entitu alebo robiť niečo iné Ofunnygames.com určuje čas od času (s alebo bez predchádzajúceho upozornenia), ktoré majú byť zakázané; alebo
11. nahrávanie, zverejňovanie, e-mailom, prenášať alebo inak sprístupňovať akýkoľvek materiál, ktorý je nezákonný, škodlivý, výhražný, hanlivý, obťažujúci, ohováračský, vulgárny, obscénny, urážlivé, invazívne iného je súkromia, nenávistný alebo rasovo, etnicky alebo inak závadný.