Chính sách bảo mật

CHÍNH SÁCH RIÊNG OFUNNYGAMES

Ofunnygames cam kết cung cấp một giải trí, vui vẻ và dịch vụ giáo dục. Ofunnygames.com là một tài sản của Ofunnygames Limited "Ofunnygames". Ofunnygames tôn trọng những mối quan tâm riêng tư của khách đến Ofunnygames.com. Ofunnygames không nhắm mục tiêu trang web hoặc dịch vụ của mình đến dưới 13 tuổi, nhưng không có biện pháp giúp bảo vệ những người mà xảy ra được dưới 13. Chúng tôi có biện pháp giúp trẻ bảo vệ sự riêng tư của họ trong khi trực tuyến. Ví dụ, chúng tôi không yêu cầu trẻ em phải tiết lộ thông tin cá nhân hơn là cần thiết để họ tham gia vào một hoạt động cụ thể.

Ofunnygames.com là một trong ValueClick Publishers, tất cả ValueClick Nhà xuất bản đã được thông báo qua email và tin nhắn pop-up từ người sử dụng giao diện đăng nhập của thành viên gần đây của chúng tôi với các Network Advertising Initiative ( "NAI").

Ví dụ 1:

Chúng tôi sử dụng các công ty quảng cáo của bên thứ ba để phục vụ quảng cáo khi bạn ghé thăm website của chúng tôi. Các công ty này có thể sử dụng thông tin (không bao gồm tên của bạn, địa chỉ email địa chỉ hoặc số điện thoại) bạn viếng thăm này và các trang web khác để cung cấp quảng cáo về hàng hoá và dịch vụ có ích cho bạn. Nếu bạn muốn biết thêm thông tin về thực tiễn này và biết những lựa chọn của bạn về việc không có thông tin này được sử dụng bởi các công ty này, bấm vào đây.

Liên kết cho "bấm vào đây" là www.networkadvertising.org .

Ví dụ 2:

Chúng tôi cho phép các công ty bên thứ ba để phục vụ quảng cáo và / hoặc thu thập thông tin vô danh nào đó khi bạn truy cập vào trang web của chúng tôi. Các công ty này có thể sử dụng thông tin không nhận dạng cá nhân (ví dụ, nhấp vào Thông tin dòng, loại trình duyệt, thời gian và ngày, chủ đề của quảng cáo nhấp hoặc cuộn lên) trong khi bạn viếng thăm này và các trang web khác để cung cấp quảng cáo về hàng hoá và dịch vụ có khả năng được quan tâm nhiều hơn đến bạn. Các công ty này thường sử dụng một cookie hoặc đèn hiệu web của bên thứ ba để thu thập các thông tin này. Để tìm hiểu thêm về thực hành hành vi quảng cáo này hoặc để lựa chọn ra các loại quảng cáo này, bạn có thể truy cập networkadvertising.org .

Thông tin chúng tôi thu thập

Chúng tôi có thể đăng nhập địa chỉ IP và / hoặc thả các tập tin cookie để ngăn chặn lạm dụng trang web của chúng tôi và / hoặc tăng cường các dịch vụ. địa chỉ email dưới 13 tuổi không được lưu trữ. Họ được mã hóa thành một dạng không thể phục hồi bằng cách sử dụng băm một chiều.

Làm thế nào chúng ta sử dụng các thông tin

Chúng tôi có một hệ thống thông báo nội bộ để giao tiếp với người chơi dưới 13 tuổi và không gửi email. Chúng tôi không giữ lại bất kỳ thông tin cá nhân vượt thời gian là cần thiết. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin để đảm bảo rằng người dùng có tuân thủ các điều khoản của chúng tôi. Hơn 13 nhân có thể ủy quyền và nhận email thông báo liên quan đến các dịch vụ Ofunnygames. Ofunnygames TNHH có thể tiết lộ thông tin trong trường hợp đặc biệt khi chúng ta có lý do để tin rằng việc tiết lộ thông tin này là cần thiết để xác định, liên lạc hoặc mang hành động pháp lý chống lại một ai đó có thể gây ra tổn thương hoặc can thiệp với tài sản Ofunnygames của khách, hoặc bất cứ ai khác mà có thể được tổn hại bởi các hoạt động như vậy.

Đôi khi chúng ta có thể sử dụng thông tin không nhận dạng cá nhân mà chúng tôi thu thập để cải thiện thiết kế và nội dung của trang web của chúng tôi, để cá nhân hoá trải nghiệm khách của chúng tôi hoặc cung cấp sản phẩm, chương trình và dịch vụ. Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin này trong tổng hợp để phân tích sử dụng trang web, cũng như cung cấp sản phẩm, chương trình hoặc dịch vụ.

Bộ sưu tập Thông tin và bên thứ ba trang web và tài trợ

trang web của chúng tôi có thể đặt một tập tin nhỏ, gọi là cookie, trên ổ đĩa cứng của bạn để cung cấp cho bạn một trang web tốt hơn. Một cookie không, trong bất kỳ cách nào, cung cấp cho chúng ta truy cập vào máy tính của bạn hoặc bất kỳ thông tin cá nhân về bạn, khác hơn so với các dữ liệu bạn chọn để chia sẻ với chúng tôi. Nó chỉ giúp chúng ta phân tích lưu lượng web hoặc cho phép các ứng dụng web đáp ứng cho bạn như một cá nhân.
ủy quyền quảng cáo của bên thứ ba của chúng tôi trong quá trình phục vụ quảng cáo cho bạn, cũng có thể đặt cookie trên trình duyệt của bạn hoặc sử dụng công nghệ theo dõi để thu thập thông tin. Bạn có thể chọn không chấp nhận cookie bằng cách thay đổi các thiết lập trình duyệt của bạn. Bất cứ lúc nào, bạn có thể loại bỏ bất kỳ cookie được lưu trữ trên ổ cứng của bạn bằng cách xóa chúng trong phần cài đặt của trình duyệt của bạn.
Google, một trong những nhà quảng cáo của bên thứ ba của chúng tôi, có thể thêm một cookie DART để xác định các quảng cáo nhắm mục tiêu dựa trên sở thích của bạn và việc bạn truy cập trang web của chúng tôi và các trang web khác trên internet. Bạn có thể chọn không tham gia sử dụng cookie của Google bằng cách truy cập các chính sách bảo mật quảng cáo và mạng nội dung của Google.

Thông tin đó là cần thiết

Ofunnygames không yêu cầu dưới 13 tuổi để lộ những thông tin nhiều hơn là cần thiết để tham gia vào các hoạt động như một điều kiện tham gia.

Bảo vệ

Chúng tôi đã thực hiện vật lý thích hợp, điện tử, và các thủ tục quản lý để bảo vệ và giúp ngăn chặn truy cập trái phép, duy trì bảo mật dữ liệu, và chính xác sử dụng các thông tin chúng tôi thu thập trực tuyến.

Xem xét của phụ huynh

Để bảo vệ sự riêng tư và an ninh của con quý vị, chúng tôi sẽ thực hiện các bước hợp lý để giúp xác minh danh tính của bạn trước khi trao cho bạn quyền truy cập vào các thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập và duy trì về con mình.

Thay đổi chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật này là một phần của các Điều khoản và Điều kiện chính Ofunnygames mà bạn đồng ý bằng cách truy cập vào webstie và / hoặc dịch vụ Ofunnygames.com. Bạn đồng ý rằng Ofunnygames hạn có thể thay đổi chính sách bảo mật và Điều khoản Ofunnygames chính và điều kiện bất cứ lúc nào. Chính sách hiện tại mật của chúng tôi sẽ được đăng ở đây: http://ofunnygames.com/privacy-policy.html đó là một phần của Điều khoản và Điều kiện của chúng tôi được đăng ở đây: http://ofunnygames.com/terms-of-service.html

An toàn Internet

Ofunnygames khuyến cáo rằng phụ huynh dành thời gian để giao tiếp và giáo dục con cái của họ về an toàn Internet.
Chúng tôi sử dụng các công ty quảng cáo của bên thứ ba để phục vụ quảng cáo khi bạn ghé thăm website của chúng tôi. Các công ty này có thể sử dụng thông tin (không bao gồm tên của bạn, địa chỉ email địa chỉ hoặc số điện thoại) bạn viếng thăm này và các trang web khác để cung cấp quảng cáo về hàng hoá và dịch vụ có ích cho bạn. Nếu bạn muốn biết thêm thông tin về thực tiễn này và biết những lựa chọn của bạn về việc không có thông tin này được sử dụng bởi các công ty này, http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp